Bestuursraad van Ajax wil terugkeer van Kroes

alex-kroes

De leden van de bestuursraad van Ajax zijn met 73 procent de grootaandeelhouder die 73% van de aandelen bezit, heeft gevraagd om een heroverweging van het besluit van de Raad van Commissarissen om Alex Kroes te ontslaan. Dit verzoek is verwoord in een brief die zaterdagavond naar de leden van Ajax is verstuurd en waarvan De Telegraaf kennis heeft genomen. De Raad van Commissarissen, onder leiding van Michael van Praag, had Kroes geschorst op verdenking van handel met voorkennis in aandelen van de club.

In de brief wordt aangegeven dat de Bestuursraad de Raad van Commissarissen verzoekt om het besluit over het ontslag van Kroes te herzien. Na een gesprek met Kroes en inzicht in de overwegingen achter het besluit, gelooft de Bestuursraad dat er ruimte is voor heroverweging, wat mogelijk kan leiden tot een terugkeer van Kroes bij Ajax onder bepaalde voorwaarden.

Verder benadrukt de Bestuursraad dat het terugkeren van Kroes als technisch directeur een serieuze mogelijkheid is. Ze hebben geprobeerd op korte termijn een gesprek te arrangeren, maar zonder succes, en willen niet wachten tot de geplande Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 21 mei. De Bestuursraad dringt er bij de Raad van Commissarissen op aan om spoedig samen te komen en te bepalen wat nodig is voor een heroverweging die in het belang van Ajax is.