Kritiek op onderzoek naar Marc Overmars

Marc-Overmars


Frank Neervoort, woordvoerder van Marc Overmars, heeft kritiek geuit op het externe onderzoek naar Overmars’ gedrag bij Ajax, uitgevoerd door Bezemer & Schubad volgens de Telegraaf. Hij noemt het “zeer onzorgvuldig” dat Overmars niet betrokken was bij het onderzoek, benadrukkend dat hoor en wederhoor essentieel zijn.

Twee jaar geschorst

Overmars is recentelijk voor twee jaar geschorst door de tuchtcommissie van het ISR, waarvan één jaar voorwaardelijk, een straf die alleen in Nederland geldt. Deze straf beïnvloedt zijn huidige rol als technisch directeur bij Royal Antwerp niet, tenzij de KNVB de zaak bij de FIFA aanhangig maakt.

Neervoort verklaart dat Overmars’ advocaat het vonnis bestudeert en het nog onbekend is of Overmars in beroep gaat. Hij uit ook zijn verbazing over de werkwijze van Bezemer & Schubad. Na initiële terughoudendheid om te reageren, besloot Neervoort toch een verklaring af te leggen, mede omdat er in de uitspraak van de tuchtcommissie niets over het onderzoek van Bezemer & Schubad vermeld staat.

Overmars niet geïnterviewd

Bezemer & Schubad, beschreven als ‘specialist in aanpak ongewenste omgangsvormen’, werd ingeschakeld na het vertrek van Overmars als directeur van Ajax in februari 2022, na onder andere het versturen van een ongepaste foto. De opdracht voor het onderzoek, in bezit van De Telegraaf, bevatte als hoofdpunt het zorgvuldig onderzoeken van meldingen tegen Overmars. Neervoort bekritiseert de aanpak van het bureau, met name het feit dat Overmars niet is geïnterviewd en geen inzage heeft gehad in de informatie en conclusies over hem in het rapport.

Frank Neervoort bevestigt dat de advocaat van Marc Overmars, na lang aandringen en anderhalf jaar na de start van het onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), slechts een anderhalf A4’tje samenvatting van het rapport van Bezemer & Schubad heeft ontvangen, iets wat zowel Bezemer & Schubad als Ajax weigerden te verstrekken. Neervoort merkt op dat de helft van de samenvatting uit het briefhoofd van Bezemer & Schubad bestond en dat het enige concrete dat erin stond, was dat Overmars’ gedrag door vrouwen bevestigd wordt en dat Ajax een onveilige werkomgeving voor vrouwen was. De details over wat precies bevestigd wordt en door wie, ontbreken echter.

Neervoort erkent dat de bescherming van de meldster belangrijk is, maar benadrukt ook dat iemand tegen wie beschuldigingen zijn geuit, de kans moet krijgen zich te verdedigen. Hij betwijfelt daarom de inhoud van het rapport.

Broddelwerk

Neervoort suggereert dat het ISR het rapport als ‘broddelwerk’ kan zien, aangezien de tuchtcommissie het rapport compleet negeerde in hun uitspraak. Hij voegt eraan toe dat het ISR twee van de drie aanklachten tegen Overmars onvoldoende aannemelijk vond. ISR-directeur Henk van Aller geeft aan dat hij geen uitspraken kan doen over deze specifieke zaak, met name vanwege een mogelijke beroepsprocedure.

Contactpogingen met Bezemer & Schubad bleven zonder resultaat; er waren toezeggingen om terug te bellen op 20 en 22 november, maar deze werden niet nagekomen.


vinted